Shenzhen Puhuixin Tecnhnology Co., Ltd. - Shenzhen, China